Slatki grijeh

“If you are not free to choose wrongly and irresponsibly, you are not free at all.” – Jacob Hornberger

Kao što komunisti smatraju da je novac drugih ljudi njihova imovina, te da imaju pravo naređivati drugim ljudima kako da raspolažu svojom vlastitom zaradom, tako isto progresivci sebe smatraju nadležnima da odlučuju o tome kako će nedovoljno prosvijetljeni plebejci provoditi vlastite živote. (više…)

Kapitalizam nema alternativu

“There is no alternative way, so far discovered, of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise system.” – Milton Friedman

Svjetska banka objavila je upravo ažurirani “Pink Sheet” koji prati kretanje cijena različitih dobara na svjetskom tržištu od 1960. godine do danas. Na temelju tog izvještaja, ekonomist Marian Tupy s instituta Cato usporedio je realne cijene četrdesetak dobara za koje postoje kontinuirani podaci (više…)