Slatki grijeh

“If you are not free to choose wrongly and irresponsibly, you are not free at all.” – Jacob Hornberger

Kao što komunisti smatraju da je novac drugih ljudi njihova imovina, te da imaju pravo naređivati drugim ljudima kako da raspolažu svojom vlastitom zaradom, tako isto progresivci sebe smatraju nadležnima da odlučuju o tome kako će nedovoljno prosvijetljeni plebejci provoditi vlastite živote. (više…)

Kapitalizam nema alternativu

“There is no alternative way, so far discovered, of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise system.” – Milton Friedman

Svjetska banka objavila je upravo ažurirani “Pink Sheet” koji prati kretanje cijena različitih dobara na svjetskom tržištu od 1960. godine do danas. Na temelju tog izvještaja, ekonomist Marian Tupy s instituta Cato usporedio je realne cijene četrdesetak dobara za koje postoje kontinuirani podaci (više…)

Kapitalisti protiv kapitalizma

Izvjesni Zlatko Puntijar, vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Zagrebu i potpredsjednik izvjesnog Udruženja ugostitelja Zagreb, kaže, a prenosi Poslovni:

Taj bi se problem [frižideri ispred kioska i u trgovinama, nap. TjJG] morao regulirati – na kiosku se može prodavati piće, ali ne rashlađeno. Kiosci i trgovine su nama ugostiteljima postali direktna konkurencija i to je običan bezobrazluk, u drugim zemljama nezamisliv.
Borimo se protiv još jednog trenda, a to je prodaja kave u kioscima. U redu je ako kraj kioska bude aparat za kavu pa vi ubacite par kune i sami se poslužite. Međutim, ako trgovcu date novac a on vam doda kavu, žlicu i šećer e to je već usluga.

(više…)