Month: Ožujak 2017.

Što (ne) znamo o plaćanju poreza?

Nekoliko trivijalnih stvari vezanih uz porezno opterećenje kod nas nažalost nisu očite ni mnogima s diplomom ekonomskog fakulteta (i to ne samo karijernim političarima kojima je u interesu da ne razumiju banalne ekonomske zakonitosti), a njihovo nerazumijevanje se u praksi manifestira podržavanjem štetnih socijalističkih politika. (više…)