Mjesec: Veljača 2015.

Je li TTIP sporazum o slobodnoj trgovini?

Urbani socijalisti diljem Europe, ali i po Hrvatskoj, u zadnje vrijeme negoduju oko usvajanja sporazuma o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – popularno TTIP), predloženog ugovora o slobodnoj trgovini između Europske unije i SAD-a kojim bi se navodno trebao olakšati protok kapitala između tih federacija i olakšati investiranje, te donekle smanjiti moć državnih političkih vlasti da reguliraju neke tržišne odnose. (više…)

Ekonomska demokracija na socijalistički način

Socijalisti opet trkeljaju o ekonomskoj demokraciji i zadrugarstvu.

U tekstu u Jutarnjem, Zvonimir Mahečić, član socijalističke partije ORaH i njihov ekonomski guru koji svoja saznanja o ekonomiji očito crpi iz pamfleta Naomi Klein, te nalaza Josepha Stiglitza i Paula Krugmana (a da odakle drugo? 🙂 ), replicira na nedavni članak u kojem je Luka Popov kritizirao sadržaj socijalističkog manifesta iste partije (više…)